Small Things Pocket
Small Things Pocket

Small Things Pocket
Leather Camera Straps
เราตั้งใจทำสายคล้องกล้องจากการใช้กล้อง
ให้สายคล้องกล้องตอบโจทย์การใช้งาน เป็นเครื่องมือคู่กล้อง สนับสนุนการยกกล้องขึ้นมาถ่าย เพื่อกดชัตเตอร์ได้สะดวกสบาย
เราตั้งใจให้สายมีความเรียบง่าย และสายนี้จะดูแลกล้องของคุณได้ปลอดภัย
<3


RATING: