happening
happening

เราเชื่อว่าศิลปะช่วยสร้างสรรค์โลกใบนี้ ทีม happening จึงเลือกใช้ชีวิตในระยะใกล้ชิดกับศิลปะ ศิลปะในความหมายของเราไม่ใช่สิ่งไกลตัวหรือวัสดุอุปกรณ์ที่สิงสถิตอยู่แต่ในแกลเลอรีเท่านั้น หนังสือและนิตยสารที่เราพลิกอ่าน เครื่องเขียน สมุด ของใช้ประจำวัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นชิ้นงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้รักศิลปะ เราตั้งเป้าหมายเล็กๆ ไว้ว่า ทั้งสิ่งของและคอนเทนต์ที่เราผลิตและสร้างสรรค์ออกมา จะช่วยสร้างสรรค์โลกของคุณบ้าง ไม่มากก็น้อย


RATING:      


สินค้าทั้งหมด