หนังสือ Dream Bangkok

5 Points

Dream Bangkok short stories: เรื่องเล่า เราฝัน ถึงกรุงเทพฯ
รวมเรื่องสั้น 10 เรื่องจาก 10 นักเขียน อาทิ วีรพร นิติประภา, วิภว์ บูรพาเดชะ,​ จิราภรณ์ วิหวา, ภาณุมาศ ทองธนากุล ฯลฯ ที่จะมาชวนคุณจินตนาการถึงเมืองที่ดี ว่าจะสามารถส่งผลต่อเรื่องเล่าและตัวละครได้อย่างไรบ้าง