บรรณาธิการบริหาร วิภว์ บูรพาเดชะ
ที่ปรึกษา อนันต์ ฉันทประทีป
หัวหน้ากองบรรณาธิการ ดุสิตา อิ่มอารมณ์
กองบรรณาธิการ นิษณาต นิลทองคำ
สื่อสารสร้างสรรค์ นันทัชพร ถาวรวิสุทธิกุล
เว็บไซต์และการตลาด ณัฏฐณธรณ์ พุฒพิมพ์
ฝ่ายโฆษณา จุฑามาศ ขันแก้ว
บัญชี-การเงิน นารี แก้วกาหลง
ศิลปกรรม พริติกา สัจจะนันดานี, สิรินญา บุญสิทธิ์
พิสูจน์อักษร เบญจวรรณ แก้วสว่าง
ประสานงานพิมพ์ สุดจักรวาล ศาสตร์สูงส่ง
แปลภาษา ณัฐชานันท์ กล้าหาญ, กาญจมาส ลิ้มอุดมสุข, Hiro
เว็บมาสเตอร์ กิตติญา ธรรมมา
บรรณาธิการบริหารร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ วรรณวนัช บูรพาเดชะ
บรรณาธิการ happening shop ปาริฉัตร แทนบุญ
พนักงาน happening shop ปิยนุช สันต์สัมพันธ์กุล, อัญชุรี ธาตุวิสัย, ศศิพรรณ สนชะเอม, พนิตนันท์ สุวรรณรัตน์

บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด
21/96 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
TEL: 0 2664 6470
EMAIL: happeningmagazine@gmail.com