บรรณาธิการบริหาร วิภว์ บูรพาเดชะ
ที่ปรึกษา อนันต์ ฉันทประทีป
หัวหน้ากองบรรณาธิการ ดุสิตา อิ่มอารมณ์
กองบรรณาธิการ เดือนเพ็ญ จุ้ยประชา
ฝ่ายกิจกรรม พัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
สื่อสารสร้างสรรค์ นันทัชพร ถาวรวิสุทธิกุล
การตลาดและครีเอทีฟ ณัฏฐณธรณ์ พุฒพิมพ์
ฝ่ายโฆษณา จุฑามาศ ขันแก้ว
ประสานงานทั่วไป พรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
บัญชี-การเงิน นารี แก้วกาหลง, ชนินห์จุฑา ทองโกมล
บรรณาธิการศิลปกรรม กีรติ เงินมี
ศิลปกรรม ธิดารัตน์ ศิวะบูรณ์
พิสูจน์อักษร เบญจวรรณ แก้วสว่าง
ประสานงานพิมพ์ สุดจักรวาล ศาสตร์สูงส่ง
แปลภาษา ณัฐชานันท์ กล้าหาญ, กาญจมาส ลิ้มอุดมสุข, Hiro
เว็บมาสเตอร์ ชัยวัฒน์ อุทัยกรณ์
บรรณาธิการบริหารร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ วรรณวนัช บูรพาเดชะ
บรรณาธิการ happening shop ปาริฉัตร แทนบุญ
พนักงาน happening shop รติกร โตอิน, สัณหกร ท้าวฬา, ปิยนุช สันต์สัมพันธ์กุล, พิมไพลิน เลื่อนลอย, อัญชุรี ธาตุวิสัย, มณิสร สุดประเสริฐ, ศศิพรรณ สนชะเอม, พนิตนันท์ สุวรรณรัตน์, กิตติญา ธรรมมา

บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด
21/96 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
TEL: 0 2664 6470
EMAIL: happeningmagazine@gmail.com