happening and friends เป็นพื้นที่ที่ happening เปิดกว้างไว้ให้เพื่อนๆ (โดยเฉพาะชาวไทย) ที่เป็นนักเขียน คนทำงานสำนักพิมพ์ ศิลปินนักดนตรี คนทำค่ายเพลง คนทำหนัง และนักออกแบบชิ้นงานที่เป็น Original Idea ที่เราขอเรียกว่า 'happening friend' ได้ใช้นำเสนอและจำหน่ายผลงานของตนเองสู่คนทั่วโลก ชิ้นงานที่นำเสนออยู่ ณ ที่แห่งนี้ได้รับการคัดสรรจากรสนิยมและความชื่นชอบของเราชาว happening โดยมีจุดประสงค์ให้ที่นี่เป็นจุดรวมของคนรักงานศิลปะ งานออกแบบ และงานสร้างสรรค์ต่างๆ

นอกจากนี้ ทีมงาน happening ยังทำหน้าที่ในภาคของสื่อมวลชน โดยการเสิร์ฟคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและเรื่องราวในแวดวงศิลปะและงานสร้างสรรค์สู่ผู้อ่านด้วย เราคาดหวังให้ที่นี่เป็นมวลความรู้สึกที่ดี มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เป็นที่ที่ศิลปินจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ มีความภูมิใจในตัวเอง เกิดแรงและพลังในการทำงานสร้างสรรค์ต่อไปอย่างไม่รู้เหนื่อย และเป็นที่ที่ทุกๆ คนที่ผ่านเข้ามาสามารถได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันนั้นได้