SALT
SALT

วิทยาศาสตร์และปรัชญา คือฐานสำคัญแห่งความรู้ของมนุษย์ สองศาสตร์นี้เคยเป็นศาสตร์เดียวกัน แม้แยกจากกันในช่วงหลัง ทว่าทรงความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และเส้นขอบฟ้าทางความคิดของมนุษย์อยู่เสมอ
    Salt Publishing มุ่งหมายจะสร้างสรรค์หนังสือที่มีวิทยาศาสตร์และปรัชญาเป็นรากฐานไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิงสาระความรู้ที่อ่านสนุก หรือนิยายแนวไซไฟเพราะเราเชื่อในการเปิดมุมมองและเชื่อมต่อกับโลกความรู้ด้วยการอ่าน
    Salt หรือเกลือ - คือผลึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่แตกต่างอย่างสารที่เป็นกรดและด่างมารวมตัวทำปฏิกิริยากัน วิทยาศาสตร์ ปรัชญา นิยาย สาระความรู้ ก็สามารถรวมตัวกันก่อเกิดเป็นผลึกความคิดแสนสนุกให้ผู้อ่านได้ Salt Publishing ถือกำเนิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้เอง


RATING:      

สินค้าทั้งหมด