Yuree Kensaku
Yuree Kensaku

ยุรี เกนสาคู หนึ่งในศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในช่วงเวลาของการทำงานสิบกว่าปีที่ผ่านมา เธอมีนิทรรศการเดี่ยวมาแล้วหลายครั้ง และได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา ผลงานของเธอมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยลายเส้นตัวการ์ตูนน่ารักแต่แฝงไปด้วยความหมายเสียดสีสังคมแบบทีเล่นทีจริง


RATING: