White Hat
White Hat

WHITE HAT. เริ่มต้นในปี 2013 จากการเป็นนามแฝงของนักวาดภาพประกอบสาวคนหนึ่งที่ชื่นชอบการสะสมหมวกสีขาว เธอมักจะเห็นหมวกสีขาวอยู่ใกล้ๆ โต๊ะทำงานเสมอ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อนามแฝงของตัวเอง แนวภาพประกอบของ WHITE HAT. มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลายเส้นละมุนละไม และเต็มไปด้วยรายละเอียด ภาพที่เธอถนัดวาดส่วนใหญ่จะเป็นภาพดอกไม้ สัตว์ และธรรมชาติ สีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคสีไม้ที่มองแล้วให้ความรู้สึกอ่อนโยน สบายตา สบายใจ ด้วยดีเทลที่ลุ่มลึกทำให้งานแต่ละงานนั้นออกมาจากความตั้งใจและการทุ่มเทใช้เวลากับงานในแต่ละชิ้น เธอเริ่มมีความคิดที่อยากนำภาพประกอบของเธอไปอยู่บนโปรดักต์ที่หลากหลาย และสามารถใช้งานได้จริง ดอกไม้ที่ถูกขีดเขียนด้วยลายเส้นสีไม้จึงมาโลดแล่นอยู่บนสินค้าที่มาจากความใส่ใจทุกชิ้น อาทิเช่นโปสการ์ด อาร์ตปริ้นท์ที่จะทำให้บ้านสวยขึ้น ไปจนถึงเครื่องแต่งกายเช่นผ้าสารพัดประโยชน์ และเธอกำลังอยากทำเสื้อผ้า กระเป๋า และของแต่งบ้านออกมาอีกด้วย


RATING: