Typhoon
Typhoon

ไต้ฝุ่น สตูดิโอ คือสำนักพิมพ์ขนาดย่อม เริ่มต้นจากการทำสำนักหนังสือไต้ฝุ่น (Typhoon books) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เพื่อพิมพ์งานเขียนของ ปราบดา หยุ่น นอกจากนี้ ยังมีนักเขียนในสำนักท่านอื่นๆ เช่น ตั้ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร ฯลฯ หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2552 จัดตั้งสำนักพิมพ์ชื่อ Sunday Afternoon เพื่อพิมพ์หนังสือท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสำหรับผู้หญิง พ.ศ. 2559 เปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่ "Typhoon Pocket Guide" พิมพ์ไกด์ไซส์พกกระเป๋า เนื้อหาหลากหลาย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เครือไต้ฝุ่น สตูดิโอ (Typhoon Studio)


RATING:      

สินค้าทั้งหมด