thedailyobjects
thedailyobjects

แนวคิดหลักของเราคือ circular economy หรือการนำวัสดุธรรมชาติ ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจุดมุ่งหมาย คือ ต้องมีการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและโรงงานในประเทศ เราตั้งใจคงสภาพดั่งเดิมของหนัง เพื่อที่จะโชว์ความธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่มีการตกแต่งสี เพื่อที่จะสนับสนุน idea ที่ว่า imperfection is beauty

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีแหล่งที่มาในประเทศไทยโดยช่างฝีมือชาวไทย จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

กระเป๋าแต่ละใบทำจากหนังวัวพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทย โดยทางโรงฟอกจะซื้อจากผู้ค้าเนื้อรายเล็กในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นการกระจายรายได้


RATING: