Small Things Pocket
Small Things Pocket

เราตั้งใจทำสายคล้องกล้องจากการใช้กล้อง ให้สายคล้องกล้องตอบโจทย์การใช้งาน เป็นเครื่องมือคู่กล้อง สนับสนุนการยกกล้องขึ้นมาถ่าย เพื่อกดชัตเตอร์ได้สะดวกสบาย เราตั้งใจให้สายมีความเรียบง่าย และสายนี้จะดูแลกล้องของคุณได้ปลอดภัย <3


RATING: