PLA.PLA TOO.TOO
PLA.PLA TOO.TOO

คาแรกเตอร์ได้ไอเดียจากปลาทูแม่กลอง สินค้าขึ้นชื่อ ประจำจังหวัด สมุทรสงคราม ประเทศไทย

ปาป้า เป็นเอเลี่ยนตัวจิ๋ว ชาวดาว MAC-MAC KE-KE REL-REL รับภารกิจให้มาเก็บข้อมูลดาวโลก แต่กลับสนใจจังหวัดนึงในแผนที่ที่มีรูปร่าง จังหวัดมีลักษณะคล้ายพ่อของเขา จึงเข้ามาอยู่อาศัยและเต็มใจเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัด สวมชุดอวกาศสีฟ้า นิสัยราเริง สดใส แต่จะทำหน้านิ่งตลอดเวลา มีทูทู่-หุ่นยนต์อัจฉริยะ ติดอยู่ที่หัว เป็นคู่หูคอยช่วยเหลือปาป้าเสมอ


RATING: