pinear.the.rare.item
pinear.the.rare.item

เราเชื่อว่าศิลปะคือการบอกเล่าเรื่องราว Artworks ของแบรนด์ pinear.the.rare.item จะมีเรื่องราวเบื้องหลังในแต่ละชิ้น เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน สิ่งที่พบเจอ หรือ ความรู้สึกที่เราอยากบอกเล่าออกมา

เราอยากทำหน้าที่เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวลงไปในชิ้นงานศิลปะ ซึ่งสุดท้ายก็แล้วแต่ผู้ได้รับว่าจะตีความชิ้นงานไปในทางไหนหรือจะได้รับการสะท้อนแนวคิดอะไรกลับหรือไม่

ติดตามผลงานของ 'พิแน' ได้ที่ instagram: @pinear.the.rare.item


RATING: