Phayanchana
Phayanchana

Phayanchana (พยัญชนะ) เกิดจากการมองเห็นว่าตัวอักษรไทยสามารถใส่จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้มากมาย จนเกิดเป็นผลงานที่ช่วยให้เราสามารถจำพยัญชนะยากๆ ผ่านภาพได้
เราจึงออกแบบตัวอักษรทั้ง 44 ตัวให้สามารถบอกได้ว่าแต่ละตัวคือตัวอะไร และพยายามออกแบบให้ตัวอักษรอยู่ในรูปเดิมทำให้สามารถจดจำตัวอักษรต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเห็นถึงความงามในตัวอักษรไทยที่แฝงด้วยความหมายเบื้องหลัง เราเลือกนำเสนอผลงานออกแบบตัวอักษรทั้ง 44 ตัว ในรูปแบบโปสการ์ดที่สามารถใช้เป็นการ์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้และจินตนาการสำหรับเด็ก อีกทั้งยังเป็นการส่งออกศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปของงานดีไซน์ เมื่อเห็นแล้วคุณจะหลงรักตัวอักษรไทยมากขึ้นแน่นอน


RATING: