On the way
On the way

'On the way' เป็นเหมือนการเล่าเรื่องราวระหว่างทางในแง่มุมต่างๆ เริ่มต้นจากข้อความเตือนใจให้ตัวเอง ไปจนถึงความรู้สึกเวลาสุข ทุกข์ หรือต้องการกำลังใจ ความรู้สึกที่ว่าเราควรให้กำลังใจตัวเองในทุกๆ วัน ไปจนถึงวันที่เราสามารถเป็นกำลังใจให้คนอื่นได้เช่นกัน เป็นที่มาของการทำสิ่งของ โปสการ์ด กระดาษ สติกเกอร์ ฯลฯ เพื่อเอาไว้เตือนใจ ให้กำลังใจ และส่งมอบกำลังใจ ให้คนรอบข้างได้มีรอยยิ้มบ้าง ไม่มากก็น้อย :)


RATING:      


สินค้าทั้งหมด