Monsty Planet
Monsty Planet

Monsty Planet เป็นนักวาดภาพประกอบ ที่ตามปกติแล้วมีความชอบในเรื่องของคาเฟ่และเบเกอรี่เป็นชีวิตจิตใจ จนถ่ายทอดผลงานออกมาเป็นภาพวาดน่ารักๆสีสันสดใส มีความเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย


RATING: