LUKYANG
LUKYANG

ลูกยาง Product Designer รุ่นใหม่ ที่มีแบรนด์ดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงไลฟ์สไตล์ ประเภทของใช้บนโต๊ะทำงาน หรือของตกแต่งบ้าน ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับงานดีไซน์ เพื่อเติมเต็มและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน นอกจากนี้งานดีไซน์ของเรายังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ท้องถิ่นแบบไทยๆ และเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งรอบๆ ตัว


RATING: