Lig
Lig

Lig เป็นแบรนด์ที่เกิดจากนักวาดภาพประกอบ 2 คนในกรุงเทพฯ สินค้าของเราจึงมีดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่นอกจากจะสวยงามแล้วยังฟังก์ชัน เช่น ลายออกแบบบนผ้าหรือเครื่องใช้ภายในบ้าน การเชื่อมต่อระหว่างนักออกแบบ ศิลปิน และผู้ผลิตสินค้าคือสิ่งที่แบรนด์อยากนำเสนอว่ากระบวนการของศิลปะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ชีวิตของเราได้


RATING:      


สินค้าทั้งหมด