Joon Studio
Joon Studio

Joon Studio ร้านเซรามิกและงานคราฟต์ โดยสินค้าส่วนมากจะเป็นเซรามิกทำมือทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปั้นขึ้นรูป ลงสี งานของ Joon Studio ได้รับแรงบันดาลใจจากความสุขง่ายๆ รอบตัว ความสดใสของธรรมชาติ ท้องฟ้า ใบไม้ ผสมผสานกับวัสดุจากชุมชนที่ Joon อาศัยอยู่


RATING: