FLUFFY OMELET
FLUFFY OMELET

'Fluffy Omelet' เป็นสตูดิโอขนาดเล็กที่เริ่มต้นจากความหลงใหลในศิลปะและภาพประกอบ ภาพประกอบได้รับการออกแบบจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้เอง จากนั้นผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เราจึงเริ่มผลิตกันอย่างจริงจังทั้งเข็มกลัดและสติกเกอร์ และค่อยๆ ขยายแบรนด์ของเราไปเรื่อยๆ จนถึงขณะนี้ที่มีลวดลายของเข็มกลัดกับสติกเกอร์เพิ่มขึ้นมาก และรวมไปถึงสินค้าอื่นๆ ที่มีลวดลายใหม่ๆ ที่จะตามมาอีกมากมายในอนาคต
     ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำด้วยมือและหัวใจ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ส่วนของการออกแบบจนไปถึงส่วนของการผลิต เราทำมันด้วยตัวเอง หวังว่าทุกคนจะรักในงานของเรา และนำศิลปะของเราไปทุกที่ผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะคะ


RATING: