FEEMUE KLONGTOEY
FEEMUE KLONGTOEY

ฝีมือ เป็นยี่ห้อสินค้าที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนในสลัมคลองเตย ซึ่งเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ผู้ออกแบบ คือ Fuji Tate P จากประเทศญี่ปุ่น สินค้าจากแบรนด์นี้สร้างขึ้นโดยผู้หญิงที่ทำงานในห้องตัดเย็บ และผู้หญิงที่ทำงานอยู่หน้าบ้านของพวกเธอ ทางแบรนด์หวังจะบอกให้คุณรู้เกี่ยวกับชีวิตในสลัม โดยมีจุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์เชิงลบของสลัมโดยใช้พลังแห่งการออกแบบ


RATING:      

สินค้าทั้งหมด