Fabuless Design
Fabuless Design

Fabuless สตูดิโอเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์งานออกแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา (uncommon design) โดย Fabuless มาจากคำว่า Fabulous + less is more สื่อถึงการออกแบบที่เรียบง่าย แต่กลับมีรายละเอียดที่พิเศษซ่อนอยู่ ซึ่งก็คือแนวคิดหลักของเรา
     เราคือสตูดิโอออกแบบที่ต้องการจะสร้างสรรค์งานออกแบบที่ไม่ธรรมดาโดยเราศึกษาถึงรูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิตของผู้คนธรรมดาๆ นำมาสร้างสรรค์ผลงานให้มันแตกต่างจากที่เคยมีมาดูไม่ธรรมดาทั้งในส่วนของผลงาน และความรู้สึกของผู้ใช้งานที่รู้สึกว่ามัน พิเศษไม่ธรรมดาเหมือนทั่วๆไป


RATING: