days of light
days of light

อาจเป็นเพียงแค่บางคำ บางสิ่ง บางคน บางเหตุการณ์ หรือเพลงบางเพลงที่ทำให้วันของเรามันสว่างไสวขึ้นมา บางทีสิ่งเล็กๆ เหล่านี้เป็นเหมือนแสงไฟ แรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นใหม่หรือก้าวต่อไปได้

เราอยากส่งต่อแรงบันดาลใจ แสงไฟเล็กๆ ที่เราพบเจอให้แก่ผู้คนผ่านภาพวาดสีไม้ของ days of light และหวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พบเห็นภาพของเรา มันจะช่วยเป็นพลังเล็กๆ ให้กับวันของคุณได้เช่นกันนะ


RATING:      

สินค้าทั้งหมด