Chorkung - ฉ่อกุง
Chorkung - ฉ่อกุง

Chorkung (ฉ่อกุง) เป็นนักวาดภาพประกอบ มีความสุขที่เห็นงานของตัวเองบนสิ่งของที่จับต้องได้ เลยพยายามนำภาพมาใส่ในสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งของที่จะมอบความสุขกับคนซื้อต่อไป


RATING: