Plaifah.postcard
Plaifah.postcard

Plaifah.postcard

Postcards and sticker stuffs
Let's sent it to your love one!

สำหรับผู้ที่รักในขนม รวมถึงกาแฟ นำสิ่งเหลานี้ไปใส่ในรูปแบบโปสการ์ดและสติ๊กเกอร์ โดยมีจุดประสงค์อยากที่จะให้สินค้าเป็นสื่อตัวกลางให้ผู้คนได้มอบความรักให้แก่กัน


RATING: