สำนักพิมพ์เป็ดเต่าควาย
สำนักพิมพ์เป็ดเต่าควาย

'เป็ดเต่าควาย' ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของสำนักหนังสือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นการนำเอาสัตว์ธรรมดามารวมกันจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดพันธุ์ใหม่ เปรียบเหมือนการนำเอาอัตลักษณ์และความคิดของผู้คนที่แม้จะธรรมดาเมื่ออยู่โดดเดี่ยว แต่หากนำมันมารวมเข้าด้วยกันด้วยชั้นเชิงและความปรารถนาดี ความคิดธรรมดานั้นก็อาจกลายเป็นความคิดที่น่าสนใจ อีกทั้งสัตว์แต่ละตัวที่นำมาใช้ยังสื่อถึงความหมายที่ดี


RATING:      

สินค้าทั้งหมด