Newlights Production
Newlights Production

กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากวง Willshare, The Cosmic Goodbye และ Partyshake สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพใหม่ๆ กับนักดนตรีด้วยกันและกับผู้ฟังเพลงที่อยากรับฟังสิ่งใหม่ๆ
     ถ้าพูดถึง Newlights จะนึกถึงแสงใหม่ คือการที่นำหลอดไฟที่มีแสงสว่างอยู่ แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน ให้ประเจิดจ้าขึ้นจนคนมองเห็นว่า หลอดไฟดวงนี้ก็ยังมีแสงสว่างไสว และก็มีคุณภาพเท่ากับหลอดไฟอื่นๆ ทั่วไปเช่นกัน


RATING: