itti-bitti
itti-bitti

'WEARABLE ART PIECE' คือคอนเซปต์ในการสร้างสรรค์ผลงานของแบรนด์ ITTI-BITTI คอลเล็กชั่นต่างๆ จะได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต และองค์ประกอบของธรรมชาติ และแรงบันดาลใจที่ได้จากการเดินทางไปที่ต่างๆ เน้นการใช้พลอยคุณภาพเยี่ยม ที่มีรูปทรงและสีสันที่แปลกตา รับรองว่าจะไม่เคยเห็นจากร้านไหน ด้วยคุณภาพเยี่ยม ในราคาที่จับต้องได้ และงานที่สวมใส่สบาย สามารถใช้เป็น everyday used ITTI-BITTI ด้วยราคาที่เอื้อมถึง คุณภาพที่ดีเยี่ยม และการออกแบบที่ไม่ซ้ำใครแต่สวมใส่ง่าย


RATING: