Li-Zenn Publishing
Li-Zenn Publishing

บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและปรัชญาแนวคิด และเป็นแหล่งอ้างอิงให้สถาปนิกและนักออกแบบ หนังสือส่วนใหญ่จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นความสวยงามในการนำเสนอผลงานอันโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์เรื่องราวเชิงวิชาชีพของงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความคิดความอ่านของผู้ที่ทำงานด้านนี้ ผ่านบทความ งานเขียนหรือบทสัมภาษณ์ของสถาปนิกไทย โดยนำเสนอเป็นชุดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดทำหนังสือแปล ตำราด้านสถาปัตยกรรม และหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดลายเส้น การวาดภาพประกอบเป็นภาษาไทยในราคาที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษา และยังครอบคลุมการจัดทำหนังสือด้านการถ่ายภาพและการท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีบริการรับออกแบบเนื้อหา กราฟิกรูปเล่มและจัดวางหน้า โดยบรรณาธิการ กราฟิกดีไซเนอร์ กองบรรณาธิการ และทีมการตลาดที่มีประสบการณ์การจัดทำหนังสือ พร้อมดูแลการผลิตและจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเช่นกัน


RATING: