XXXYYY - nothing's too hard to handles alcohol

10 Points

สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ กลิ่นหอม Collection พิเศษที่ XXXYYY ได้เป็นผู้ออกแบบลายฉลากให้กับ handles ตัวฉลากจะเป็นการตีความ handles โดย XY Team เป็นรูปมือจับที่เป็นความหมายโดยตรงของ 'handle(s)' ประเภทต่างๆ และล้อคำว่า handles ไปกับข้อความให้กำลังใจบนฉลากว่า Nothing's too hard to handles.
* สำหรับผู้ที่ใช้แต้มสะสมแลกสเปรย์แอลกอฮอล์ จะไม่สามารถเลือกสีขวดเองได้ ขวดที่ได้รับจะเป็นแบบ Random