Darney ที่วางคลิปหนีบกระดาษแม่เหล็ก

25 Points

ที่วางคลิปหนีบกระดาษแม่เหล็ก จาก habitat ภายในเป็นแม่เหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเรื่องคลิปหนีบกระดาษตก หาไม่เจอ และภายนอกทำด้วยไม้บีช สีเนื้อไม้สวยงามแบบธรรมชาติ จะวางบนโต๊ะทำงานก็ดี วางไว้ใช้ในบ้านก็ได้