Eyes on Japan The Postcard

10 Points

ชุดโปสการ์ด Eyes on Japan: The Postcard (จำนวน 50 ใบ)
ประกอบด้วยโปสการ์ดจำนวน 50 ใบ อยู่ในกล่องดีไซน์สวย เซตโปสการ์ดนี้เป็นการรวมภาพถ่ายจากญี่ปุ่นของช่างภาพชาวไทย 10 ชีวิต ได้แก่
• วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
• วรรณวนัช บูรพาเดชะ
• พลวิทย์ เภตรา
• อุรชา จักรคชาพล
• กันต์ ชุณหวัตร
• ศิรชัช เจียรถาวร
• วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์
• วิธวัช อัศวมานะศักดิ์
• สุทธิเกียรติ สิงห์คา
• ดวงสุดา กิตติวัฒนานนท์