Magazine

happening 'Art Now'

#103

        แวดวงศิลปะในไทยและโลกเป็นสิ่งที่ทีมแฮพเพนนิ่งสนใจมาโดยตลอด เราอยากจะทำนิตยสารขึ้นมาสักเล่มที่สามารถทำให้ผู้อ่านหันมาสนใจแวดวงศิลปะ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบสนองต่อผู้ที่สนใจอยู่แล้วด้วยเช่นกัน เราเรียกแฮพเพนนิ่งฉบับนี้ว่า 'ART NOW' และนำคำว่า NOW มาพลิกแพลงออกมาเป็นเลข 203 ซึ่งเป็นจำนวนของเรื่องเล่าทั้งหมดที่เรานำเสนอ

        เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะจำนวน 203 เรื่องที่เรานำเสนอภายในเล่มมีตั้งแต่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะที่น่าสนใจตลอด 10 ปีที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ความเป็นมาของศิลปะร่วมสมัย ในมุมมองของ วุฒิกร คงคา, ถาม-ตอบ เรื่องราวของวงการศิลปะไทยวันนี้ กับ คิวเรเตอร์ชั้นของประเทศไทย กฤติยา กาวีวงศ์ พิชญา ศุภวานิช ชล เจนประภาพันธ์

        เยี่ยมเมืองคางาวะและการสร้างศิลปะในหัวใจชุมชน ผ่านประสบการณ์ของ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธรผู้ปลุกปั้นจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดของเขาให้เป็นเมืองศิลปะ, ความเป็นมาของเทศกาล Burning Man คืออะไรกันแน่? เทศกาลดนตรี ปาร์ตี้ หรือการเผาทำลายข้าวของ?, พาเที่ยวชม Sziget Festival เทศกาลศิลปะที่น่าตื่นตะลึงในยุโรป, ชมนิทรรศการของเหล่าศิลปินหญิงแห่งเมืองฮิปสเตอร์อย่างพอร์ตแลนด์, คำนิยามศิลปะจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ฯลฯ

        แม้ใครที่ไม่เคยสนใจติดตามแวดวงศิลปะมาก่อน เล่มนี้จบเพียงเล่มเดียวจะทำให้คุณสามารถก้าวตามทันแวดวงศิลปะได้ทันที !

Choose option