เติมเต็มสีสันแห่งชีวิตและความหวังด้วยกิจกรรมตลอดเดือนธันวาคม