บอกลาสายฝนในหัวใจ ต้อนรับสีสันและความสดใสจากงานศิลปะหลากหลายในเดือนพฤศจิกายน